E lock
  • chiều ngang:96mm
  • chiều dày:4.5mm
  • chiều cao chân:40mm
Chi tiết
0913.528.387