Chụp lọc CN2-CN3-CN4
Chụp lọc CN2-CN3-CN4 Mã sản phẩm: CN2-CN3 Mô tả ngắn:
 • Độ rộng khe hở phân phối: 0.61 ÷ 0,02 mm
 • Chiều dài khe hở phân phối: 3,4 ÷ 22 mm
 • Tổng diện tích khe hở phân phối: 0,000280 ÷ 0,000364 cm2
Chọn mua
Thông tin sản phẩm
 • Độ rộng khe hở phân phối: 0.61 ÷ 0,02 mm
 • Chiều dài khe hở phân phối: 3,4 ÷ 22 mm
 • Tổng diện tích khe hở phân phối: 0,000280 ÷ 0,000364 cm2
 • Tổng khe hở phân phối: 24
 • Chiều dài chuôi 70mm ÷ 240mm
 • Đường kính trong của chuôi: 15 ÷ 18,5
 • Đường kính ngoài 21 ÷ 22
 • Độ bền kéo đứt: 270
 • Độ cứng shore D 50 ÷ 55
 • Vật liệu HDPE, PP nguyên sinh