Băng cản nước O-300
Băng cản nước O-300 Mã sản phẩm: Mô tả ngắn:
  • Chiều ngang 300 mm
  • Chiều dày 3/3.5 - 6.0/4.5 mm
  • Chiều dài 15 - 25 m
  • Lực kéo đứt > 1.200 N/cm2
  • Độ giãn dài >275%
  • Độ bền xé rách > 400 N/cm
  • Màu sắc Xanh
Chọn mua
Thông tin sản phẩm

Chiều ngang: 300 mm 
Chiều dày: 3/3.5 – 6.0/4.5 mm
Chiều dài: 15 – 25 m
Lực kéo đứt: > 1.200 N/cm2
Độ giãn dài: >275%
Độ bền xé rách: > 400 N/cm
Màu sắc: Xanh